Mặt hàng cà phê dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu, đạt 23,9 triệu USD, giảm 6,8%, tính chung năm 2022 đạt 249,4 triệu USD, tăng 44%, chiếm 16% tỷ trọng.
Tiếp đến là hàng dệt may đạt 19,1 triệu USD trong tháng 12/2022, giảm 13,9% so với tháng trước, tính chung năm 2022 đạt 221,2 triệu USD, giảm 34,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tiếp sau là nhóm hàng thủy sản đạt 162,7 triệu USD trong năm 2022, chiếm 10,4% tỷ trọng.
Những mạt hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng trong năm 2022: Cao su tăng 55,5%; gạo 104,1%; sản phẩm từ cao su tăng 56,8%.
Vụ thị trường châu Á, châu Âu lưu ý, các doanh nghiệp cũng cần tận dụng tối đa ưu đãi trong các Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước để đa dạng hoá thị trường. Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn khi xuất hàng sang Nga và Ukraine, có thể liên hệ thương vụ Việt Nam tại hai quốc gia này để được hỗ trợ, tìm phương thức tháo gỡ.
Số liệu xuất khẩu sang Nga năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/1 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC