Doanh nghiệp Việt Nam có kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ gỗ xuất khẩu sang Châu Âu có thể tham khảo hình ảnh sản phẩm đính kèm và gửi email giới thiệu về doanh nghiệp mình tới Thương vụ Việt Nam tại Áo (at@moit.gov.vn) để được giới thiệu.
sanphamgonguyenkhoi_OJTZ.docx 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Áo