Công ty Melodian Co., Ltd mong muốn hợp tác với công ty Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất cà phê và sản phẩm sữa để phát triển các dòng sản phẩm với bao bì mới để bán sản phẩm tại Nhật Bản, bước tiếp theo của công ty là hợp tác đầu tư nhà máy sản xuất tại Việt Nam.
Công ty chuyên cà phê của Việt Nam có nhu cầu cần hợp tác đề nghị gửi thông tin của công ty, Profile (tiếng Anh) tới Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản để được kết nối theo email: jp@moit.gov.vn.

 

Thông tin chi tiết về công ty, xem thêm  tại đây.

Creamycafe18-W206H206-1.jpg

 

 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản