Một công ty Thụy Sỹ cần tìm nhà sản xuất vali chuyên dụng bằng polycarbonate, kích thước 127cm x 38cm x 28cm, như hình mẫu.
Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Sỹ theo email: ch@moit.gov.vn;
sample-back-view-jpeg.JPEG

sample-xl-front-view-jpeg.JPEG

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Sỹ