Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.
List of Israeli companies - April 2023.docx
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Israel