Doanh nghiệp Đan Mạch tìm nhà sản xuất các sản phẩm nhà bếp bằng gỗ
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất các sản phẩm nhà bếp từ gỗ keo, gỗ sồi, và các loại gỗ khác.
Yêu cầu: Chứng chỉ FSC
Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia qua địa chỉ email se@moit.gov.vn trước ngày 02/6/2024.
Doanh nghiệp Đan Mạch tìm nhà cung cấp sản phẩm nhà bếp bằng gốm sứ
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất các sản phẩm nhà bếp bằng gốm sứ và các sản phẩm trang trí trên bàn ăn.
Yêu cầu: Các chứng nhận về vật liệu tiếp xúc với thực phẩm 
Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia qua địa chỉ email se@moit.gov.vn trước ngày 02/6/2024.
Doanh nghiệp Đan Mạch tìm nhà cung cấp sản phẩm nhà bếp bằng thủy tinh
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất các sản phẩm nhà bếp bằng thủy tinh và các sản phẩm trang trí trên bàn ăn.
Yêu cầu: Có chứng nhận GRC.
Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia qua địa chỉ email se@moit.gov.vn trước ngày 02/6/2024.
Doanh nghiệp Đan Mạch tìm nhà cung cấp sản phẩm noel
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất các sản phẩm trang trí noel như Christmas Pixies.
Yêu cầu: Đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi EU.
Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia qua địa chỉ email se@moit.gov.vn trước ngày 02/6/2024.
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển