Các doanh nghiệp tham dự có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các thương nhân, các nhà nhập khẩu thực phẩm không chỉ của Ả-rập Xê-út mà còn gặp các nhà nhập khẩu trong khu vực Tây Á.
Nhằm tận dụng cơ hội mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu sang Ả-rập Xê-út nói riêng và khu vực Tây Á nói chung, Bộ Công Thương trân trọng chuyển thông tin đến các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp và tất cả các cá nhân có quan tâm.
Thông tin chi tiết xin truy cập trang web: https://www.saudihalalexpo.com
Đầu mối liên hệ Ban tổ chức: Ông Khalid Shaban, Điều phối sự kiện
Điện thoại: + 966 534 581 047
E-mail: khaled@1starabia.com
Ngoài ra, để thuận tiện hơn trong việc đăng ký tham dự, các doanh nghiệp Việt Nam có thể liện hệ trực tiếp với Thương vụ Việt Nam tại Ả-rập Xê-út:
Ông Trần Trọng Kim, Bí thư thứ Nhất, Trưởng Thương vụ
Điện thoại: + 966 544 326 015
E-mail: arx@moit.gov.vn
Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi, Bộ Công Thương

Nguồn: vietnamexport.com