Chi tiết, xem tại đây.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương