Trong năm 2021, mặc dù đại dịch Covid-19 tại New Zealand đã có nhiều ca nhiễm mới nhưng Chính phủ đã có những biện pháp kiềm chế đại dịch bùng phát, nhu cầu nhập khẩu của New Zealand có xu hướng tăng để thích nghi với nhu cầu chung và phát triển kinh tế. Tính năm 2021, tổng nhập khẩu tăng 31,2%, chiếm 1,7% thị phần nhập khẩu của New Zealand.
Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

 

Tải file đính kèm :

·          Ban-tin-so-16-NZ-VTO-v1-PDCQ1

·          ASEAN-4YP-TR7ay

 

 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại New Zealand