Cụ thể:
Bản tin thị trường Pakistan tháng 10/2021.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương