Chi tiết xem tại đây
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan