Doanh nghiệp/độc giả quan tâm vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Israel