Công ty Archenerg đang tìm kiếm đối tác tại Việt Nam để thực hiện trong các lĩnh vực sau:
1. Cùng nghiên cứu, được hỗ trợ bởi các nhà tài trợ
2. Tận dụng năng lượng gió và mặt trời giống như sinh khối
3. Tận dụng vật liệu xây dựng tự nhiên
4. Tận dụng các hệ thống điều khiển hiện đại: quản lý thông tin tòa nhà, tòa nhà thông minh, thành phố thông minh, v.v.
5. Các dự án thí điểm, vườn ươm, v.v.
6. Chương trình đào tạo, giáo dục.
7. Cùng tham gia đầu tư với tư cách là nhà cung cấp trong các lĩnh vực nêu trên (thiết bị, bí quyết, kỹ thuật, đào tạo, v.v.)
Để biết thêm chi tiết, đề nghị doanh nghiệp quan tâm liên hệ trực tiếp với đối tác Hungary theo địa chỉ sau:
Công ty Archenerg Kft.
Địa chỉ: H-6721 Szeged, Vadász str. 5.
Người liên hệ: Mrs. Szőcs Irina
Điện thoại: +36202496133
Email: iszocs@live.co.uk ; info@archenerg.eu
Website: www.archenerg.eu
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hungary