Một doanh nghiệp Na Uy cần mua:
Phở khô 3 và 5mm, 400g
Bún khô 1mm, 200g và 400g
Mỳ/bún từ khoai lang
Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia theo địa chỉ email se@moit.gov.vn trước ngày 10/7/2022.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch,
Na Uy, Iceland, và Latvia