Theo đó, thực hiện Quyết định số 3396/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2024. Trung tâm 1 được giao thực hiện, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.
Thông tin chung:
- Tên đề án: Tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.
- Tổng kinh phí: 550 triệu đồng
- Nhiệm vụ cụ thể gồm:
+ Tổ chức 02 chương trình dự kiến 50 gian hàng giới thiệu, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn tại một số địa phương;
+ Tổ chức 02 tọa đàm theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thời gian 01 ngày, dự kiến 100 đại biểu/01 tọa đàm.
Để đảm bảo tính minh bạch, khách quan về giá các sản phẩm dịch vụ cũng như làm cơ sở để đơn vị xây dựng dự toán kinh phí, trình thẩm định, phê duyệt triển khai nhiệm vụ, Trung tâm 1 kính đề nghị Quý đơn vị/Nhà cung cấp quan tâm cung cấp thông tin và giá các dịch vụ chi tiết như văn bản kèm theo.
Quý đơn vị/Nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá và Hồ sơ năng lực về địa chỉ:
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, số 173 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, trước ngày 27/6/2024.
Thông tin chi tiết xin liên hệ Ông Bùi Minh Hiển - Trưởng phòng Tư vấn PTCN, điện thoại 0919.058.881.
 
 
 

Nguồn: Cục Công Thương địa phương