Trong hai ngày 28 và 29/05/2020 tại Hà Nội, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) tổ chức Hội nghị Tập huấn cho các Công ty Thành viên, phổ biến các quy định mới trong Quy chế Thành viên, quy định chuẩn về truyền thông, quy định về thanh toán bù trừ, giới thiệu về một số nhóm mặt hàng kinh doanh có điều kiện và các nội dung liên quan trực tiếp tới giao dịch hàng hóa.

Ngoài ra, buổi Tập huấn nhấn mạnh tới các nội dung như: cách thức giao dịch trên phần mềm Vision Commodities (VC); quy định, nguyên tắc đặt lệnh của Sở giao dịch nước ngoài; quy trình nộp rút tiền; quy trình đối chiếu số liệu; nộp rút tiền ký quỹ; đóng mở tài khoản…

Đáng chú ý trong Hội nghị lần này là công bố Quyết định số1369/QĐ-BCT ngày 22/05/2020của Bộ Công Thương cho phép Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam niêm yết giao dịch mặt hàng gạo và nhóm hàng năng lượng (dầu WTI, dầu Brent, xăng pha chế, khí tự nhiên, dầu ít lưu huỳnh) với thời gian thực hiện thí điểm là một năm. Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam hiện là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung cấp quốc gia duy nhất tại Việt Nam, được phép liên thông với các Sở Giao dịch hàng hóa quốc tế. Các dịch vụ nền tảng hiện Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đang thực hiện là cung cấp dữ liệu thị trường, thanh toán bù trừ, hỗ trợ phần mềm và đào tạo kiến thức nền tảng về thị trường hàng hóa.
Như vậy, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã có 19 mặt hàng được cấp phép giao dịch, chia thành 4 nhóm hàng lớn, bao gồm: nông sản (đậu tương, lúa mỳ, ngô, dầu đậu, khô đậu), kim loại (bạc, bạch kim, đồng, quặng sắt), nguyên liệu công nghiệp (cà phê Arabica, đường, cacao, bông, caosu) và nhóm hàng năng lượng vừa được Bộ Công Thương cấp phép giao dịch.
Với nhu cầu mở rộng giao thương quốc tế ngày một lớn, việc thúc đẩy phát triển mô hình giao dịch hàng hóa qua Sở Giao dịch tập trung được xem là bước đi quan trọng để bình ổn giá cả các loại nguyên liệu công nghiệp quan trọng, góp phần điều tiết kinh tế vĩ mô, giúp doanh nghiệp trong nước ổn định chi phí đầu vào sản xuất, cũng như thiết lập một kênh đầu tư mới mẻ cho các nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam.
Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam:

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)