Doanh nghiệp quan tâm, xem chi tiết bản tin tại đây.
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
 

Nguồn: Haiquanonline