Theo đó, thư viện cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi chung là thư viện đại học) cần đáp ứng các tiêu chuẩn về:
Tài nguyên thông tin: Số tên giáo trình: Có đầy đủ giáo trình theo yêu cầu của chương trình đào tạo dùng cho giảng viên, người học trong giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học. Số bản sách cho mỗi tên giáo trình: Có ít nhất 50 bản sách/1.000 người học. Số bản sách cho mỗi tên tài liệu tham khảo: Có ít nhất 20 bản sách/1.000 người học.
Tài nguyên thông tin số như cơ sở vật chất: Tổng diện tích thư viện đại học được xác định theo quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gồm diện tích khu chức năng và khu phụ trợ.
Khu chức năng gồm các khu vực: Không gian đọc (các phòng đọc và không gian mở); lưu trữ tài nguyên thông tin; tra cứu, mượn trả và quầy thông tin; trưng bày, giới thiệu tài nguyên thông tin; phòng diễn giảng; dịch vụ; hành chính, nghiệp vụ;
Khu phụ trợ gồm các khu vực: Sảnh; hành lang; cầu thang; khu vệ sinh và các phòng kỹ thuật.
Số chỗ ngồi trong các phòng đọc được tính tối thiểu cho 5% tổng số người học và bảo đảm định mức 2,4 m2/01 chỗ (không bao gồm không gian mở). Tổng diện tích các phòng đọc không nhỏ hơn 200 m2...
Thiết bị chuyên dùng: Có đủ thiết bị chuyên dùng bảo đảm các hoạt động thư viện, gồm:
Tủ, kệ, giá sách, bàn, ghế cho người sử dụng thư viện; bàn, ghế, tủ cho người làm công tác thư viện; quầy thông tin; thiết bị phục vụ tra cứu, trưng bày, giới thiệu tài nguyên thông tin mới và ấn phẩm xuất bản của cơ sở giáo dục đại học.
Hệ thống máy tính kết nối internet, máy in, máy photocopy, máy quét, máy chủ, thiết bị lưu trữ dữ liệu, các phương tiện nghe nhìn, các thiết bị an ninh, tự động hóa trong công tác hoạt động thư viện và các thiết bị công nghệ thư viện khác...
Hoạt động thư viện: Hoạt động phục vụ người sử dụng thư viện, hoạt động nghiệp vụ thư viện, phát triển thư viện số, liên thông thư viện.
Quản lý thư viện: Có văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của thư viện đại học do người có thẩm quyền quyết định ban hành. Có hệ thống hồ sơ quản lý thư viện theo quy định, quy trình nghiệp vụ thư viện...
Thông tư 14/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Nguồn: Vinanet/VITIC