Ngày 10/11/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2880/QĐ-BCT về việc rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân Quốc (mã vụ việc: NR01.AD04).
Quyết định rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn nhập khẩu vào Việt Nam và được phân loại theo mã HS 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99 có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân Quốc (mã vụ việc: NR01.AD04).
Ngày 12/8, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM), Bộ Công thương đã nhận được Hồ sơ đề nghị rà soát nhà xuất khẩu mới của Công ty KG Dongbu Steel (Hồ sơ).
Trên cơ sở Hồ sơ yêu cầu, Cục PVTM đã tiến hành thẩm định và có các công văn yêu cầu bổ sung, làm rõ một số thông tin, nội dung về căn cứ rà soát nhà xuất khẩu mới của công ty.
Đến ngày 13/10/2020, Cục PVTM có công văn số 875/PVTM-P1 xác nhận hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ.
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương, ngày 10/11/2020, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2880/QĐ-BCT về việc tiến hành rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc (NR01.AD04).
Thời kỳ ra soát từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/9/2020. Thời hạn rà soát không quá 3 tháng kể từ ngày có quyết định rà soát, có thể gia hạn tối đa 03 tháng/lần. Việc tiến hành các thủ tục liên quan đến quá trình rà soát không được gây cản trở việc áp dụng biện pháp chống phá giá đang có hiệu lực.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: VITIC