Theo danh sách phê duyệt, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phó Trưởng ban Thường trực); ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Ngoài ra, Ủy viên Ban Chỉ đạo còn có: Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Thường trực, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ông Đỗ Mạnh Khởi, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể.
* Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng và giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện; sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong việc thực hiện phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Nguồn: Vinanet/VITIC