(VINANET) – Bốn tháng đầu năm 2015, cả nước đã xuất khẩu 507 triệu USD hàng rau quả, tăng 26,6%, ngược lại cũng phải nhập khẩu 147,2 triệu USD hàng rau quả, tăng 19,05% so với 4 tháng 2014. Tính riêng tháng 4/2015, đã nhập 36,8 triệu USD hàng rau quả, giảm 1,3% so với tháng 3/2015.

Nhập khẩu hàng rau quả trong thời gian này đều tăng kim ngạch ở hầu khắp các thị trường, số thị trường có tốc độ tăng trưởng dương chiếm tới 73%.

Là thị trường xuất khẩu chủ lực mặt hàng rau quả của Việt Nam, nhưng Trung Quốc cũng xuất sang Việt Nam mặt hàng này khá ấn tượng, chiếm tới 27,5% tổng kim ngạch, đạt 40,5 triệu USD trong 4 tháng 2015, tăng 6,92% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung lớn thứ hai sau Trung Quốc là Thái Lan, đạt 36,5 triệu USD, tăng 192,92% - đây cũng là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh vượt trội. Kế đến là Hoa Kỳ, đạt 19,9 triệu USD, tăng 22,09%...

Nhóm thị trường có tốc độ tăng trưởng âm gồm: Australia, Ấn Độ, Izrael trong đó nhập khẩu từ Australia giảm mạnh nhất, giảm 89,86%, kế đến là Israel giảm 53,96% và Ấn Độ giảm 52,09%.

Thống kê sơ bộ từ TCHQ về thị trường nhập khẩu rau quả 4 tháng 2015 – ĐVT: USD

Thị trường

KNNK 4T/2015

KNNK 4T/2014

+/- (%)

Tổng cộng

147.209.541

123.649.266

19,05

Trung Quốc

40.564.217

37.937.282

6,92

Thái Lan

36.537.732

12.473.827

192,92

Hoa Kỳ

19.927.949

16.322.976

22,09

Nam Phi

6.916.790

2.411.590

186,81

Newzeland

3.250.594

1.939.336

67,61

Hàn Quốc

1.750.291

1.526.988

14,62

Malaisia

1.458.508

952.118

53,19

Chile

1.354.948

965.257

40,37

Australia

1.189.936

11.730.348

-89,86

Ấn Độ

1.032.397

2.154.745

-52,09

Israel

376.136

816.939

-53,96

Hương Nguyễn

Nguồn: Vinanet

Nguồn: Vinanet