Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại file đính kèm.

 

dsnnkgv.zip

 

 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria