Danh sách chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria