Hiện nay các doanh nghiệp của Nga đã có quan tâm đến một số sản phẩm sau:
1. Sữa dừa khô
2. Cà phê hạt (nguyên liệu và đã rang)
3. Hạt cacao
4. Hoa quả sấy khô và sấy lạnh
Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin gửi thông tin doanh nghiệp và các sản phẩm của mình về Thương vụ để tổng hợp và trao đổi với phía Bạn.
Thông tin liên hệ:
Thương vụ Việt Nam tại Liên Bang Nga
Email: ru@moit.gov.vn Cc: minhdh@yandex.ru, huyanh.phan@yandex.ru, lam.mt@yandex.ru
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nga