Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu và khả năng cung cấp mặt hàng này với giá cả và chất lượng cạnh tranh xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Áo theo email at@moit.gov.vn để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất./.
Công ty mong muốn nhập khẩu nước cốt dừa thương hiệu Lương Qưới như ảnh đính kèm.
Thương vụ Việt Nam tại Áo

Nguồn: vietnamexport.com