Ultrachem Đài Loan liên hệ với Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu nhà xuất khẩu rau củ quả Việt Nam để mua măng tây (Asparagus officinalis) và ngô non (baby corn).

Doanh nghiệp Đài Loan cần mua măng tây, ngô non

Yêu cầu về sản phẩm đặt mua như phụ lục đính kèm bài viết.

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu hai mặt hàng trên đề nghị liên hệ chào bán với bạn theo phương thức:

Mr. S. F. Houng

Ultrachem Corporation

Tel:886-2-8965-8898

Email: houng@ultrachem.com.tw

Skype:ultrachemcorp

Nguồn: vietnamexport.com

Nguồn: Tin tham khảo