Thông tin chi tiết doanh nghiệp/độc giả vui lòng xem tại file đính kèm dưới đây!

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại New Zealand