Thương vụ Việt Nam tại Úc thông tin đến bạn đọc và doanh nghiệp Bản tin tuần thị trường Úc ra ngày 26/1/2024 để tham khảo.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công Thương