EGD có kế hoạch làm châu Âu trở nên trung lập với khí hậu vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu đó, Ủy ban châu Âu đã đưa ra một loạt các hành động trong năm 2019. Một số chính sách vẫn phải được xác định. 3 quy định của EGD đặc biệt liên quan đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong ngành cà phê:
Chiến lược đa dạng sinh học đến năm 2030
Chiến lược Farm to Fork
Kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn
Doanh nghệp quan tâm, xem chi tiết quy định tại file đính kèm.

 

thoathuanxanh_cafe.pdf

 

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (Kiêm nhiệm Luxembourg)