Thời hạn ban đầu là ngày 31 tháng 1 năm 2024 nhưng hiện tại có thể được kéo dài thêm 30 ngày, tức là đến ngày 1 tháng 3 năm 2024.

Thông tin chi tiết và hướng dẫn gia hạn, xem thêm   tại đây.

 

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển