Thuỵ Điển – thay đổi giấy chứng nhận sức khoẻ (health certificate) cho các sản phẩm từ gỗ và điều kiện nhập khẩu từ ngày 11 tháng 4 năm 2022
Từ ngày 11 tháng 4 năm 2022, một số quy tắc sẽ được thay đổi đối với việc nhập khẩu các sản phẩm gỗ và thực vật có thể lây lan dịch hại thực vật.
Điểm khác biệt lớn nhất áp dụng đối với các sản phẩm gỗ đó là phải có giấy chứng nhận sức khỏe, được thông báo kiểm tra và nộp phí bảo vệ thực vật:
Một số loài và nguồn gốc gỗ cứng mới được quy định. Điều này áp dụng, ví dụ, đối với gỗ táo, bạch dương và anh đào từ các nước Châu Á, gỗ bạch dương từ nhiều quốc gia hơn trước (một số nước Trung Á được thêm vào) và gỗ sồi của một số loài nhất định từ tất cả các nước ngoài EU. Ngoài ra, nhiều loại gỗ khác được quy định.
Đối với tất cả các loại gỗ, tức là cả gỗ được quy định trước đây và mới, các yêu cầu được thêm vào đối với một loại hàng hóa mới. Đây là những loại gỗ được gia công đồng đều theo chiều dài, xem mã CN 4409 10 18, 4409 29 91 và 4409 29 99.
Những thay đổi khác liên quan đến cả thực vật và gỗ là các điều kiện mới và thay đổi phải được đáp ứng ở nước xuất khẩu và được nêu trong tờ khai bổ sung của giấy chứng nhận sức khỏe.
Xem thêm tại https://jordbruksverket.se/vaxter/handel-och-resor/sundhetscertifikat-och-andra-atgarder-mot-vaxtskadegorare-vid-handel-med-lander-utanfor-eu#h-ImportfranlanderutanforEU
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch,
Na Uy, Iceland, và Latvia