Theo đó, ADC đã quyết định không tiếp tục áp thuế CBPG đối với hàng hóa thuộc đối tượng rà soát. ADC cho rằng lượng sản phẩm nhôm định hình từ Malaysia và Việt Nam chỉ chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ trên thị trường Australia trong suốt 5 năm qua và việc áp dụng biện pháp CBPG không tạo ra những tác động đáng kể đối với ngành nhôm định hình của Australia.
Mặc dù CBPG có thể tiếp diễn nhưng ADC cho rằng không có khả năng nhôm định hình nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia tiếp tục gây ra thiệt hại đối với ngành sản xuất của Australia. Do đó, biện pháp CBPG hiện đang áp dụng ở mức 1,9% đối với Việt Nam sẽ hết hiệu lực.
Trước đó, ADC bắt đầu cuộc rà soát cuối kỳ vào ngày 15/9/2021. Thời kỳ rà soát diễn ra trong giai đoạn từ ngày 1/7/2020 đến ngày 30/6/2021. 
 

Nguồn: Haiquanonline