Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan đã hủy bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 450 hàng hóa. Trong số đó có thực phẩm, thuốc men, nguyên liệu cho luyện kim và xây dựng, cũng như các thành phần vận tải...
Các nước Liên minh kinh tế Á-Âu xóa bỏ thuế nhập khẩu với 450 mặt hàng
Ngày 17/3/2022, Hội đồng của Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEC) đã quyết định miễn thuế hải quan nhập khẩu đối với thực phẩm và hàng hóa được sử dụng trong sản xuất của họ trong sáu tháng tới (có hiệu lực từ ngày 28/3/2022 đến 28/9/2022).
Quyết định này đặc biệt liên quan đến các sản phẩm từ sữa và động vật, rau, hạt hướng dương, nước trái cây, đường, bột ca cao, axit amin, tinh bột, enzym và các sản phẩm thực phẩm khác. Hàng hóa để sản xuất và kinh doanh thực phẩm cũng được miễn thuế nhập khẩu trong sáu tháng; hàng hóa để sản xuất dược phẩm, luyện kim và các sản phẩm điện tử; hàng hóa được sử dụng cho sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số; hàng hóa để sản xuất các sản phẩm công nghiệp nhẹ, cũng như hàng hóa được sử dụng trong ngành xây dựng và vận tải.

 

Tải file đính kèm :

·         Phu-luc-№-1---Cac-san-pham-thuc-pham-va-hang-hoa-duoc-su-dung-trong-qua-trinh-san-xuat-Zks0u

·          Phu-luc-№-2---Hang-hoa-duoc-su-dung-de-trien-khai-va-san-xuat-thuc-pham-koQ9C

·          Phu-luc-№-3---Hang-hoa-duoc-su-dung-de-san-xuat-cac-san-pham-duoc-pham-F3Oqr

·          Phu-luc-№-4---Hang-hoa-dung-de-san-xuat-san-pham-dien-tu-XjlZ5

·          Phu-luc-№-5---Hang-hoa-dung-voi-muc-dich-phat-trien-cong-nghe-so-9iK24

·          Phu-luc-№-6---Hang-hoa-dung-trong-san-xuat-san-pham-cong-nghiep-nhe-3iXHM

·          Phu-luc-№-7---Hang-hoa-dung-de-san-xuat-cac-san-pham-luyen-kim-nJw9j

·          Phu-luc-№-8---Hang-hoa-dung-trong-linh-vuc-xay-dung-Ia4WO

·          Phu-luc-№-9----Hang-hoa-trong-linh-vuc-van-tai-EYd09

 

 Thương vụ Việt Nam tại Nga
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nga