Tính từ ngày 20/05-19/07/2022 lệnh cấm nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ và không thiết yếu đã giúp Pakistan giảm được 275 triệu USD nhập khẩu các mặt hàng này, từ 399 triệu USD xuống 124 triệu USD, tương đương 70 %. Trong 275 triệu USD ô tô và điện thoại di động chiếm 79 %. 21 % còn lại trải rộng ra 810 dòng thuế, ảnh hưởng bất lợi tới rất nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư nước ngoài. Chính vì vậy mà chính phủ Pakistan đã quyết định điều chỉnh lệnh cấm nhập khẩu như trên.
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Pakistan