Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) khuyến nghị các doanh nghiệp có liên quan chủ động nghiên cứu bản thông báo của Ủy ban Thuế quan; chủ động theo dõi, cập nhật thông tin vụ việc; thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Cục PVTM để nhận được sự hỗ trợ kịp thời, đặc biệt trong trường hợp phát sinh các vấn đề bất thường. 
Thông tin chi tiết về vụ việc, xin liên hệ:
 Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương – 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ 109). Chuyên viên phụ trách: anh Nguyễn Hoàng Kiên. Email: kiennh@moit.gov.vn; ducph@moit.gov.vn.
Cục Phòng vệ thương mại Bộ Công Thương