Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi thông tin về địa điểm tiếp công dân của Bộ.
Cụ thể, địa điểm tiếp công dân của Bộ không còn là số 49, đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội và tại Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh mà chuyển thành số 35, đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội và Bộ phận tiếp nhận thông tin của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, Bộ cũng bỏ quy định cụ thể ngày tiếp công dân hàng tháng của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng là ngày 25 và thay bằng quy định: Bộ trưởng, Thứ trưởng tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo lịch do Bộ trưởng phân công và tiếp dân đột xuất theo quy định của pháp luật.
Nghị định 99/2019/NĐ-CP đã có hướng dẫn về hệ thống văn bằng giáo dục đại học
- Bằng cử nhân cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam và các quy định cụ thể, hợp pháp của cơ sở đào tạo;
- Bằng thạc sĩ cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam và các quy định cụ thể, hợp pháp của cơ sở đào tạo;
- Bằng tiến sĩ cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam và các quy định cụ thể, hợp pháp của cơ sở đào tạo;
Văn bằng có trình độ tương đương bao gồm: Bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bằng dược sĩ, bằng bác sĩ thú y, bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư và một số văn bằng khác theo quy định riêng của Chính phủ.
Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH năm 2020
Theo đó, đối tượng được điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH gồm:
- Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ 01/01/2016 trở đi;
- Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
Các đối tượng này được điều chỉnh tiền lương theo công thức:
Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tương ứng
Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương của năm 2020 vẫn giữ nguyên là 1,00 như năm 2019.
Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
Thông tư này quy định người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng được hưởng chế độ trợ cấp ngày công lao động (như đối với lao động phổ thông) thấp nhất bằng 0,1 lần mức lương cơ sở. Mức trợ cấp cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định.
- Nếu tham gia chữa cháy rừng từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau được tính gấp đôi;
- Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được cấp huy động bố trí nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi và về theo quy định chế độ công tác của Bộ Tài chính; được hỗ trợ tiền ăn theo mức do UBND cấp tỉnh quy định.
Cấp nào huy động thì cấp đó bảo đảm chi trả.
Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mỗi học sinh có một mã định danh duy nhất
Thông tư quy định mỗi học sinh có một mã định danh duy nhất, có độ dài 20 ký tự, do Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành cấp tự động trong lần tạo lập hồ sơ đầu tiên trên cơ sở các thông tin bắt buộc khai báo.
Trường hợp học sinh nghỉ học, thôi học, chuyển đi, cơ sở giáo dục nơi có học sinh chuyển đi và Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý cập nhật trạng thái hồ sơ điện tử của học sinh.
Trường hợp tiếp nhận học sinh chuyển đến, cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận học sinh chuyển đến và sở giáo dục và đào tạo hoặc phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp quản lý cập nhật thông tin hồ sơ điện tử theo mã định danh của học sinh (không xóa hồ sơ và mã định danh của học sinh trên Cơ sở dữ liệu ngành).

Nguồn: VITIC