Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 29/02/2024 và kỳ điều hành ngày 07/3/2024 là: 94,536 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,770 USD/thùng, tương đương giảm 1,84%); 98,822 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,154 USD/thùng, tương đương giảm 2,13%); 101,154 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,204 USD/thùng, tương đương giảm 1,18%); 101,766 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,946 USD/thùng, tương đương giảm 1,88%); 453,428 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 5,614 USD/tấn, tương đương tăng 1,25%).

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
- Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu madút ở mức 300 đồng/kg, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen và dầu hỏa.
- Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
2. Giá bán xăng dầu
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.512 đồng/lít (giảm 240 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.045 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.557 đồng/lít (giảm 372 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.471 đồng/lít (giảm 302 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
- Dầu hỏa: không cao hơn 20.609 đồng/lít (giảm 176 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.133 đồng/kg (tăng 174 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại Mục 1 nêu trên: Áp dụng từ 15 giờ 00’ ngày 07 tháng 3 năm 2024.
- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00’ ngày 07 tháng 3 năm 2024 đối với mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15 giờ 00’ ngày 07 tháng 3 năm 2024 đối với mặt hàng tăng giá.
- Kể từ 15 giờ 00’ ngày 07 tháng 3 năm 2024, là thời điểm Bộ Công Thương công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Bộ Công Thương công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2023, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014, Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021, Thông tư số 104/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu, Thông tư số 103/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng và quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công Thương