Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ xin gửi Quy trình và thủ tục cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng BIS tại Ấn Độ như file tài liệu đính kèm.
Để giải đáp các thắc mắc liên quan quy trình, thủ tục, quy định, chi phí xin cấp Giấy chứng nhận BIS tại Ấn Độ, Thương vụ Việt Nam đã mời Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (bộ phận phụ trách cấp giấy chứng nhận đối với nhà sản xuất nước ngoài) tổ chức hội thảo trực tuyến: Quy định và thủ tục cấp giấy chứng nhận của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) đối với doanh nghiệp nước ngoài.
Thời gian: 15:30-17:00 (giờ Việt Nam) thứ Tư, ngày 26/4/2023.
Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom Meeting
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92956467063?pwd=bHQwbzZhZW5PT0oySXZkODNjUkdjUT09
Meeting ID: 929 5646 7063/ Passcode: 841934
Ngôn ngữ: tiếng Anh có phiên dịch tiếng Việt.
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ