Theo đó, Bộ Tài chính công bố 09 thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ. Cụ thể: 03 thủ tục hành chính mới được ban hành, 02 thủ tục hành chính bị thay thế và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.
03 thủ tục hành chính mới được ban hành, bao gồm: Khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia; Kích hoạt tài khoản (đã khóa) người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia; Thu hồi tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia. Các thủ tục này đểu do Tổng cục Hải quan thực hiện.
Trong đó, việc khóa tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia được thực hiện khi người khai gửi văn bản yêu cầu đến Tổng cục Hải quan. Văn bản này phải được gửi trước thời điểm đề nghị khóa 05 ngày và nêu rõ thông tin tài khoản, lý do, thời điểm đề nghị khóa. Trong trường hợp khẩn cấp, người sử dụng hệ thống có thể thông báo việc này qua điện thoại hoặc thư điện tử. Thời hạn giải quyết thủ tục này tối đa là 05 giờ, từ khi nhận được yêu cầu.
Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký sử dụng chữ ký số hải quan là một trong những thủ tục hành chính được thay mới trong lĩnh vực hải quan công bố tại Quyết định này.
Theo đó, người đăng ký sử dụng chữ ký số đăng ký trực tiếp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và khai báo đầy đủ các thông tin về:
- Tên, mã số thuế người xuất khẩu, nhập khẩu;
- Họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu hoặc số giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, chức danh (nếu có) của người được cấp chứng thư số;
- Số hiệu của chứng thư số (Serial Number);
- Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số.
Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin của người khai, hệ thống sẽ tự động kiểm tra và phản hồi.
Lưu ý:
- Chữ ký số được sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính phải được chứng thực bởi chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; chứng thư số nước ngoài được cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam.
- Trường hợp người khai đã đăng ký sử dụng nhiều chữ ký số với các hệ thống xử lý chuyên ngành, người khai có quyền lựa chọn sử dụng một trong các chữ ký số đang sử dụng.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.
Xem chi tiết Quyết định 2638/QĐ-BTC tại đây.

Nguồn: VITIC