Ngày 11/5/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thônh báo số 142/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:
Chương trình tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã được triển khai trên địa bàn cả nước nhưng tiến độ vẫn rất chậm so với yêu cầu.
Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến kế hoạch tiếp nhận viện trợ, mua và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó lưu ý nội dung các khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới và kinh nghiệm quốc tế; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ khi có nội dung phát sinh khác với mục tiêu, tiến độ và nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.
Văn phòng chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.
 Xem chi tiết văn bản tại đây.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC