Theo Cục Phòng vệ thương mại (cơ quan điều tra), ngày 27/8 /2018, Cục đã nhận được hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp CBPG đối với sản phẩm tôn mạ màu từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 31/8/2018, cơ quan điều tra xác nhận hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật CBPG đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Trong thời hạn 45 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan điều tra sẽ thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét ra hoặc không ra quyết định điều tra.

Để phục vụ công tác thẩm định, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cơ quan điều tra đề nghị các doanh nghiệp trong nước sản xuất/kinh doanh hàng hóa tương tự nêu trên cung cấp các thông tin gồm: Thông tin về doanh nghiệp; công suất thiết kế và lượng sản xuất các sản phẩm tôn mạ màu trong các năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm nay; ý kiến của công ty về vụ việc (đồng ý, phản đối, không có ý kiến); bất kỳ tài liệu/chứng cứ nào khác mà công ty cho rằng liên quan đến vụ việc.

Thời hạn để các doanh nghiệp cung cấp thông tin nêu trên là trước 17h00 ngày 20/9/2018.

Nguồn: Baohaiquan.vn