Thị trường chứng khoán trong quý II có sự tăng trưởng vượt bậc cả về mặt điểm số của các chỉ số cũng như thanh khoản thị trường. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của quý II, VN-Index đứng ở mức 1.408,55 điểm, tương ứng tăng 217,11 điểm (18,2%) so với cuối quý I. Tương tự, HNX-Index cũng tăng 36,65 điểm (12,8%) lên 323,32 điểm. UPCoM-Index tăng 9,11 điểm (11,2%) lên 90,25 điểm.
Tổng khối lượng giao dịch bình quân quý II đạt 974,6 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 10,5% so với quý I, giá trị giao dịch bình quân tăng đến 38% lên 26.300 tỷ đồng.
Sự tích cực của thị trường nói trên giúp kết quả kinh doanh của nhóm công ty chứng khoán có sự tăng trưởng tốt về mọi mảng như tự doanh, môi giới, cho vay margin... Tuy nhiên, một số công ty chứng khoán vẫn báo lỗ dù đa số các đơn vị kinh doanh có lợi nhuận kỷ lục.

Các công ty chứng khoán báo lỗ trong quý II. Đơn vị: Tỷ đồng.

Các công ty chứng khoán báo lỗ trong quý II. Đơn vị: Tỷ đồng. 
Chứng khoán Đại Việt (DVSC) bất ngờ báo lỗ gần 4,2 tỷ đồng trong quý II. Trước đó, DVSC đã có 4 quý lãi liên tiếp. Trong quý II, doanh thu của CTCK này đạt 20 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí hoạt động lại tăng vọt lên mức 22 tỷ đồng, gấp 5 lần quý II/2020. Mảng tự doanh và môi giới đều thua lỗ. Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 17,6 tỷ đồng (tăng 11,7%), trong khi lỗ FVTPL là 20,4 tỷ đồng (gấp 7,4 lần) - công ty không có thu nhập đến từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) hay các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Doanh thu môi giới dù tăng 88% so với cùng kỳ và ở mức 1.202 tỷ đồng nhưng chi phí nghiệp vụ này lên đến hơn 1.455 tỷ đồng.
Kết quả, DVSC báo lỗ gần 4,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi sau thuế 11,7 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, công ty lãi sau thuế chỉ 2,5 tỷ đồng, nhưng cùng kỳ đơn vị này lỗ 25,7 tỷ đồng.
Hai công ty chứng khoán là Chứng khoán EuroCapital (ECCS) và Chứng khoán Việt (VIETS) tiếp tục nối dài sự thua lỗ lên 10 quỹ.
Đối với ECCS, công ty lỗ gần 1,1 tỷ đồng trong quý II. Doanh thu hoạt động đạt 239 triệu đồng, gấp 12 lần cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 14% lên 244,4 triệu đồng. Kỳ này, lãi từ cho vay và phải thu giảm 73% xuống 1,6 triệu đồng. Doanh thu môi giới đạt 18 triệu đồng, cao hơn so với mức 1,3 triệu đồng của cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu môi giới bị bào mòn hoàn toàn bởi chi phí nghiệp vụ này ở mức 188 triệu đồng. Tương tự, mảng lưu ký đem về gần 13 triệu đồng nhưng chi phí lại là hơn 33 triệu đồng.
Lũy kế 6 tháng, ECCS đạt 269 triệu đồng doanh thu hoạt động, gấp 5 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty lỗ hơn 2,2 tỷ đồng, giảm 16% so với mức lỗ của 6 tháng đầu năm 2020.
Đối với VIETS, doanh thu quý II cũng không bị bào mòn hết bởi chi phí hoạt động và chi phí quản lý nên báo lỗ hơn 259 triệu đồng. Lũy kế 6 tháng, công ty lỗ 428 triệu đồng, giảm so với mức lỗ 1,9 triệu đồng của cùng kỳ.

Nguồn: ndh.vn