Cụ thể, trong tháng 2, nhà đầu tư nội mở mới 210.883 tài khoản chứng khoán, tăng hơn 16.000 tài khoản so với tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới 210.765 tài khoản và 118 tài khoản đến từ nhà đầu tư tổ chức.
Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng số tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước lên tới hơn 405.000 tài khoản chứng khoán, lớn hơn con số 393.659 tài khoản chứng khoán mở mới trong cả năm 2020.
Tính tới cuối tháng 2/2022, tổng số tài khoản chứng khoán nhà đầu tư trong nước hiện đạt hơn 4,7 triệu, tương đương khoảng 4,8% dân số.
Cũng trong tháng 2/2022, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 262 tài khoản, lũy kế từ đầu năm tới nay mở mới 582 tài khoản.

Nguồn: A.N/BNEWS/TTXVN