Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết vừa qua nhận được thông báo về việc Ủy ban Ngoại thương (SECEX) thuộc Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Bra-xin khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste (Polyester Staple Fiber) nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan.
Sản phẩm bị điều tra: xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste (Polyester Staple Fiber) có mã HS. 5503.20.90. Nguyên đơn là Hiệp hội Sản xuất Sợi Nhân tạo và Tổng hợp Bra-xin (“ABRAFAS”).
Thời kỳ điều tra từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023; thời kỳ điều tra thiệt hại từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2023.
Theo thông báo của SECEX, thời hạn đăng ký bên quan tâm vụ việc là ngày 10/4/2024, thời hạn để trả lời bảng câu hỏi đối với bị đơn bắt buộc và các nhà xuất khẩu quan tâm tới vụ việc là ngày 2/5/2024, có thể gia hạn muộn nhất tới ngày 3/6/2024 đối với bị đơn bắt buộc của vụ việc. Thời hạn trả lời bản câu hỏi đối với các nhà nhập khẩu và doanh nghiệp sản xuất trong nước của Brazil là ngày 26/4/2024, có thể gia hạn muộn nhất tới ngày 27/5/2024.
Hiện tại, Hoa Kỳ đang khởi xướng tự vệ toàn cầu với sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste (Fine Denier Polyester Staple Fiber) có mã HS. 5503.20.0025 và đang gửi bản câu hỏi tới các nhà sản xuất/xuất khẩu sản phẩm liên quan vào Hoa Kỳ nhằm xác định thiệt hại.

Nguồn: Haiquanonline