Theo Cục Hải quan TPHCM, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 72,6 tỷ USD, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2020 (đạt 55,1 tỷ USD). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 28,5 USD, tăng 6,4%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 44,1 tỷ USD, tăng 55,6%, so với cùng kỳ năm 2020.
TPHCM: Ô tô nhập khẩu tăng gấp đôi https://haiquanonline.com.vn/tphcm-o-to-nhap-khau-tang-gap-doi-147835.html

Đáng chú ý, một số nhóm mặt hàng chịu thuế có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 như: Xe ôtô các loại tăng 122%, sắt thép tăng 92,7%, xe máy 2 bánh nguyên chiếc tăng 65,2%, xăng dầu, dầu diesel tăng 195%, máy tính và phụ kiện tăng 14%... dẫn đến số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TPHCM tăng xấp xỉ 25% so với cùng kỳ năm 2020.
Tính đến ngày 10/6, Cục Hải quan TPHCM thu ngân sách nhà nước được 54.806 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán. Dự kiến, đến hết ngày 30/6, số thu đạt khoảng 61.000 tỷ đồng, đạt 56,5% dự toán pháp lệnh, đạt 54% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 26,5% (tăng tuyệt đối 12.760,00 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: haiquanonline.com.vn