Thống kê thiệt hại tính đến 8h sáng 28/7, toàn bộ khu vực tỉnh Thái Bình – Hà Nam bị ảnh hưởng mất điện. Khu vực tỉnh Nam Định có 85 lộ đường dây trung thế; 3.069 TBA/ 3.139 MBA bị mất điện gây mất điện cho 675.000 khách hàng.

Khu vực Thanh Hóa đã mất điện tại các khu vực Bỉm Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc; hiện có 4 lộ từ lộ 371 ,373, 375, 473 E9.23 bị ảnh hưởng; 225 TBA mất điện; hơn 22.100 khách hàng mất điện.

Khu vực Bắc Ninh có 5 huyện thị bị mất điện một phần. Đến sáng nay, PC Bắc Ninh đã khôi phục đóng điện 5 đường dây cấp điện trở lại cho khách hàng.

Khu vực tỉnh Hòa Bình, thống kê nhanh cho thấy có 2 cột  LT 16m tại vị trí 18 và 19 lộ 971 TG Lạc Thủy đổ gây mất điện toàn huyện. Nhiều huyện như Yên Thủy, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Cao Phong, Lạc Sơn mất điện toàn huyện. Riêng huyện Lương Sơn mất điện các lộ gồm: 371 ; 372 ; 373; 375 E19.2; 437 E19.5; lộ 471 E19.3.

Đối với đường dây hạ áp của điện lực Yên Thủy, nhiều đoạn đường 0,4KV các TBA bị đứt như TBA Trung hoa; Xóm Dom; Liên Họp; Xóm Dọc; Điện lực Kim Bôi bị đổ gẫy 2 cột 0,4KV tai TBA Nuông Dăm.

Tại địa bàn Hải Phòng có 62 lộ đường dây bị sự cố nhưng đã đóng điện lại 22 lộ. Lưới điện 110kV vận hành an toàn.

Hiện, tất cả các lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã xuống các địa phương để chỉ đạo công tác khắc phục.

Nguồn: Đình Dũng/Báo Công Thương điện tử