Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2021 cả nước xuất khẩu 317.400 tấn than các loại, tương đương 37,58 triệu USD, giá trung bình 118,4 USD/tấn, tăng mạnh 116,8% về lượng và tăng 110,8% về kim ngạch so với tháng 5/2021 nhưng giảm 2,8% về giá. So với tháng 6/2020 cũng tăng mạnh 601,6% về lượng, tăng 479% kim ngạch nhưng giảm 17,5% về giá.
Tính chung cả 6 tháng đầu năm 2021 lượng than các loại xuất khẩu của cả nước đạt gần 892.883 tấn (tăng 131,2% so với 6 tháng đầu năm 2020), thu về gần 109,24 triệu USD (tăng 102,9%), giá trung bình đạt 122,3 USD/tấn (giảm 12,3%).
Nhật Bản đứng đầu về tiêu thụ than các loại của Việt Nam, đạt 218.168 tấn, tương đương 26,2 triệu USD, giá trung bình 120 USD/tấn, giảm 4,7% về lượng, giảm 15,4% về kim ngạch và giảm 11% về giá so với 6 tháng đầu năm 2020; chiếm 24% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu than các loại của cả nước.
Đáng chú ý, xuất khẩu than sang thị trường Đông Nam Á 6 tháng đầu năm nay tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2020; trong đó đặc biệt là thị trường Indonesia và Philippines. Indonesia đứng thứ 2 về kim ngạch với 176.629 tấn, tương đương 22,96 triệu USD, giá trung bình 130 USD/tấn, tăng đột bíến 5.028% về lượng, tăng 4.563% về kim ngạch nhưng giảm 9% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 19,8% trong tổng lượng và chiếm 21% trong tổng kim ngạch.
Thị trường Philippines đứng thứ 3 đạt 212.318 tấn, tương đương 21,99 triệu USD, giá 103,6 USD/tấn, cũng tăng rất mạnh cả về lượng và kim ngạch, với mức tăng tương ứng 58.712% và 23.416%, tuy nhiên giá giảm mạnh 60% so với cùng kỳ, chiếm gần 23,8% trong tổng lượng và chiếm 20% trong tổng kim ngạch xuất khẩu than các loại của cả nước.

Xuất khẩu than các loại 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

Xuất khẩu than 6 tháng đầu năm sang thị trường Đông Nam Á tăng mạnh
 

Nguồn: VITIC