Phổ biến, giáo dục pháp luật cạnh tranh: Nhiều cách làm hay16,34% doanh nghiệp chưa từng biết tới pháp luật cạnh tranhNâng cao năng lực thực thi pháp luật cạnh tranh cho doanh nghiệp
Sáng nay 6/10, tại Hà Nội, được sự hỗ trợ của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), Hiệp hội Sữa Việt Nam tổ chức Hội nghị hướng dẫn tuân thủ pháp luật cạnh tranh trong kinh doanh, chế biến sữa.
Tại Hội nghị, đại diện của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đã thông tin về những quy định về cạnh tranh cũng như hướng dẫn doanh nghiệp các biện pháp tuân thủ pháp luật cạnh tranh để phát triển bền vững trước rủi ro từ nền kinh tế thị trường toàn cầu.
Bộ Công Thương nâng cao năng lực thực thi pháp luật cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành sữa
Đại diện của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia thông tin về những quy định pháp luật cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành sữa
Tại đây, Hiệp hội Sữa Việt Nam cũng chia sẻ những tình huống, những thiếu sót trong quảng cáo sữa mà các doanh nghiệp hay gặp phải. Đồng thời khuyến nghị các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật; Cơ quan quản lý Nhà nước, phối hợp liên ngành, tăng cường thanh tra hậu kiểm xử lý nghiêm các vi phạm; Rà soát để sớm sửa đổi các văn bản còn chồng chéo, chưa phù hợp với thực tế để nâng cao hiệu lực hoạt động quảng cáo...

Nguồn: congthuong.vn