Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ.

CII hiện không nắm giữ cổ phiếu quỹ nào và sẽ mua lại 9,81 triệu cổ phiếu quỹ từ Goldman Sachs. Giá mua trong khoảng 20.000-20.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, số tiền cần chi khoảng 196-201 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian giao dịch từ 7/9 đến 6/10.

CII sẽ mua theo phương thức thoả thuận trong 1 ngày, thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Mới đây, quỹ DC Developing Markets Strategies đăng ký mua 800.000 cổ phiếu CII trong thời gian từ 31/8 đến 29/9.

Minh Quân

Theo HSX