CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh (mã CII - HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý III với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu hoạt động kinh doanh chính quý III đạt 583,33 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Nhờ đó, lãi gộp đạt 315,6 tỷ đồng, gấp 2,5 lần. Biên lãi gộp quý này đạt hơn 54%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CII thu về 1.344 tỷ đồng doanh thu. Mặc dù doanh thu giảm 18,6% nhưng nhờ biên lợi nhuận tăng vọt nên lãi gốp tăng 72% so với cùng kỳ. Trong khi nguồn thu chính của CII 9 tháng đầu năm 2014 là từ hợp đồng BT xây dựng cầu Sài gòn thì kỳ này doanh thu của CII lại trải đều ở các mảng và bổ sung thêm mảng hạ tầng nước.

Cụ thể, hoạt động thu phí tiếp tục tăng trưởng, tăng 13% so với cùng kỳ) và có mức sinh lợi cao (tỷ suất lợi nhuận 91%). Trong khi đó, hai ngành mới xây lắp và lắp đặt vật tư ngành nước, cung cấp nước sạch dần ổn định. Mảng hạ tầng nước cũng ghi nhận biên lãi gộp 43%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 89,5%, đạt 205,68 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, hoạt động tài chính mang về 894 tỷ đồng cho CII. Trong đó, CII hạch toán hơn 332 tỷ đồng lãi từ đánh giá lại giá trị hợp lý khoản đầu tư vào công ty con sau khi nắm tỷ lệ chi phối CTCP Cầu đường Hiền An Binh và CTCP Hạ tầng nước Sài gòn (SII).

Ngoài ra, giá trị thặng dư từ phát hành trái phiếu hoán đổi cổ phiếu LGC trên mệnh giá cũng giúp CII lãi thêm 220 tỷ đồng.

Chi phí tài chính 9 tháng đầu năm cũng tăng gấp 2,5 lần do tăng lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá. Kết quả, CII thu về 235,97 tỷ đồng lãi ròng trong riêng quý III và 824,67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Báo cáo tài chính của CII cũng cho biết thêm, nếu tính thêm cả lợi nhuận từ chuyển nhượng 30 triệu cổ phiếu LGC cho đối tác ngoại MTPC (hạch toán trực tiếp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) thì CII lãi ròng công ty mẹ hợp nhất đạt 872 tỷ đồng, vượt 89% kế hoạch đề ra.

EPS trên mỗi cổ phiếu đạt 4.403 đồng.

Mới đây, CII đã lên kế hoạch kinh doanh năm 2016 và 3 năm tới. Kế hoạch doanh thu đề ra năm 2016 là 3.020 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kế hoạch đề ra năm 2015 (3.145 tỷ đồng).

Lý do lãi năm 2016 thấp hơn năm 2015 vì CII phải bỏ ra hơn 1.000 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ nên giảm chi phí vốn tương ứng. LNST cổ đông công ty mẹ năm 2016 phấn đấu đạt 847 tỷ đồng, tăng 83% so với kế hoạch 2015.

Công ty cũng ước tính lợi nhuận năm 2015 có thể đạt 905 tỷ đồng, EPS đạt 4.142 đồng/cổ phần.

Tính đến cuối quý II/2015, tổng tài sản của CII đạt 13.144 tỷ đồng, tăng 46,14% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền tại công ty 1089,82 tỷ đồng, giảm 30%.

Trong khi đó, CII gia tăng các khoản đầu tư tài chính. Giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết của toàn công ty đạt 1.284 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Tồn kho cuối kỳ xấp xỉ 661,68 tỷ đồng tăng 27,45 %.

Nợ vay của CII đến cuối quý III khoảng 8.497 tỷ đồng, chiếm 64,65% nguồn vốn của CII. Trong đó, chủ yếu là vay nợ trả lãi. Khoản vay trái phiếu chuyển đổi cuối quý III còn 802 tỷ đồng, giảm hơn 370 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngoài ra, kênh trái phiếu khác giúp CII huy động 2.248 tỷ đồng gồm trái phiếu hoán đổi phát hành cho MPTC, trái phiếu hoán đổi phát hành cho VIAC, và khoảng 1.650 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho Vietinbank.

Nguồn: NDH